Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Teithiau Cerdded

Ble ddylech chi gychwyn? Chwiliwch am ysbrydoliaeth a syniadau ar gyfer teithiau cerdded rhagorol ar hyd y llwybr

Rydyn ni wedi creu teithiau cerdded sydd wedi’u cynllunio i’ch ysbrydoli i fwynhau’r llwybr. 

Mae gan bob un o’r teithiau cerdded yma daflen y gallwch ei lawrlwytho, ei brintio a mynd gyda chi. Maen nhw’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol fel map, pellter a chysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus.

Teithiau cerdded amlddydd

Bydd y teithiau cerdded amlddydd hyn yn cynnig profiad o gerdded cwbl unigryw ar hyd arfordir amrywiol a phrydferth Cymru.  Gellir eu gwneud mewn 3 diwrnod, 2 ddiwrnod, neu fel teithiau cerdded undydd – chi sy’n penderfynu!

Lawrlwythwch fanylion ein teithiau cerdded amlddydd

Teithiau cerdded gwahanol i’r teulu


Mae llawer mwy o deithlenni’n cael eu llunio i’ch ysbrydoli i ddarganfod arfordir Cymru, felly gwyliwch y gofod am ragor!

Rhannu

Mae ein ap yn llawn dop o syniadau am weithgareddau i’r teulu y gallwch eu gwneud ar hyd y llwybr.

Teithiau cerdded amlddydd sy’n berffaith ar gyfer penwythnos hir o gerdded ar hyd arfordir Cymru

Cymerwch eich amser a gwyliwch y byd yn mynd rhagddo wrth i chi fynd am dro bach arfordirol gyda'n taflen cerdded teithio newydd sbon yn 2020

Casgliad o deithiau cerdded difyr a chyffrous yn dilyn ôl traed Sean drwy gydol y gyfres deledu

Ymunwch â Derek Brockway ar daith hyd Arfordir Cymru

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.