Gwyriadau Cyfredol

Rhestr ddiweddar o wyriadau dros dro cyfredol ar y llwybr

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu.

Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.

Oes rhywbeth o’i le ar Lwybr Arfordir Cymru, gadwech i ni gwybod ar ein ffurflen Rhoi gwybod ar fater ymwneud a'r Llwybr

Gwaith uwchraddio Traphont Bermo Network Rail 2020 - 2022 yng Ngwynedd

Bydd gwaith mawr uwchraddio’r draphont 150 oed yn dechrau ym mis Medi 2020. Bydd yn effeithio ar y llwybr gan ei fod yn croesi’r draphont dros Aber Mawddach ac yn mynd yn ei flaen tua’r de i gyfeiriad Fairbourne. Yn ystod y gwaith uwchraddio hwn bydd y bont yn cau dros dro ar rai dyddiadau.
Edrychir ar y posibilrwydd o ddarparu llwybr arall ar gyfer cerddwyr ar y llwybr a byddwn yn rhoi gwybod ichi ar y dudalen hon. Os ydych yn bwriadu cerdded yn yr ardal hon, awgrymwn eich bod hefyd yn dilyn cyfryngau cymdeithasol Network Rail i gael diweddariadau.

• Dilynwch Twitter Network Rail Wales and Border i gael diweddariadau. Enw Twitter @NetworkRailWAL
• Darllenwch am Waith Uwchraddio Traphont y Bermo a chwestiynau cyffredin
• Darllenwch Ddiweddariad Network Rail Medi 2020

Cau llwybrau yn sir Gwynedd

(Diweddarwyd ddiwethaf ar 30 Ebrill 2021)

Dyma restr o'r lleoedd ar hyd y llwybr yn sir Gwynedd sydd wedi bod ar gau oherwydd difrod storm yn gynharach yn y flwyddyn:

  • Poth Colmon i Traeth Penllech - cau tymor hir yw hwn a bydd gwyriad ar waith maes o law. 

Ynys Môn 

16/06/2021 Moelfre: Cerddwyr wedi'u cyfeirio trwy Ystâd Nant Bychan ac ar hyd ffordd yr A5108 i mewn i Moelfre.

Awdurdod Lleol Lleoliad Rheswm Map Gwyriad Dyddiad
Abertawe Cwm Ivy Erydiad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Caerdydd Canolog Caerdydd Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Conwy Promenad Hen Golwyn Gwaith ar amddiffynfa fôr cy 31-03-2022
Ddinbych Rhyl, Splash Point Gwaith ar amddiffynfa fôr cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Gwynedd Pont Abermaw (Bermo) Gwaith gan Network Rail cy 12-12-2021
Gwynedd Porth Colmon i Draeth Penllech Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Gwynedd Nefyn Tirlithriad Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Ynys Mon Moelfre Ansefydlogrwydd tir cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach

Diweddarwyd ddiwethaf 21 Hyd 2021

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu