Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Newyddion diweddaraf

Ym mis Mai 2012 cafodd y Llwybr ei gwblhau a bu’r genedl yn dathlu. Ond nid Cymru yn unig a groesawodd y Llwybr – mae’r stori wedi cydio yn nychymyg pobl ar hyd a lled y byd

Yn sgil y prosiect pwysig yma daeth Cymru i ganol y llwyfan, fel petai. Ac yntau wedi’i gwblhau bellach, Llwybr Arfordir Cymru yw’r llwybr di-dor hiraf ar hyd arfordir unrhyw wlad. Ond nid torri record oedd wrth wraidd ei greu – y nod oedd creu cyfleoedd hirdymor a fyddai o fudd i hamddena, twristiaeth a’r economi. Llwybr Arfordir Cymru yw un o’r datblygiadau arfordirol pwysicaf i’w wireddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac megis dechrau y mae ei stori.

Darllenwch ein datganiad i’r wasg ac i weld beth sydd gan bobl eraill i’w ddweud. I ddarganfod sut y gall ein stori ni eich helpu chi i ysgrifennu eich un chi, cysylltwch â’r canlynol: Cyfoeth Naturiol Cymru.

Rhannu

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu.

Un o fanteision y llwybr yw bod modd ei fwynhau bob yn dipyn. I’r rhan fwyaf ohonom ni, mae’n fater o benderfynu pa leoliad yw’r hawsaf i’w gyrraedd o’n cartrefi neu pa un sy’n cyd-fynd â chynlluniau gwyliau. Ond bydd rhai ond yn hapus ar ôl cerdded pob un o 870 milltir y llwybr.

Mae’r byd wedi rhoi croeso cynnes i Lwybr Arfordir Cymru, ac mae ei stori’n mynd ar hyd ac ar led – yn wir, mae’r prosiect wedi magu adenydd rhyngwladol!

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.