Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Lleoedd i fynd iddyn nhw

Nid yn unig y mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd â chi drwy dirlun Cymru, y mae hefyd yn mynd â chi drwy ei threftadaeth a’i chymunedau

Mae arfordir Cymru’n llawn gwrthgyferbyniadau ac mae wir yn cynnig rhywbeth i bawb. O fynd am dro ar ben clogwyni i grwydriadau morydol, pentrefi pysgota pictiwrésg i ddinasoedd  bywiog, treftadaeth ddiwydiannol i gestyll anorchfygol, traethau gwyntog i lannau môr prysur. Pa un ai a ydych chi yma am awr yn unig neu benwythnos cyfan, mae gan Lwybr Arfordir Cymru lawer i’w gynnig.

Rhannu

Mae digonedd o bethau i’w gweld ar Ynys Môn. Ceir daeareg eithriadol ddiddorol a thraethau hardd ar hyd yr arfordir gwych. Codwyd Pont Menai rhwng yr ynys a’r tir mawr gan Thomas Telford yn 1826.

Gan ddechrau ym Mangor, gyda Pharc Cenedlaethol Eryri yn gefndir naturiol cadarn, mae’n hawdd deall pam fod yr ardal hon mor boblogaidd.

Mae arfordir Bae Caerfyrddin yn llawn cyferbyniadau trawiadol a chynefinoedd gwahanol, gan gynnwys corsydd dŵr croyw, morfeydd heli, twyni tywod, coedwigoedd pîn, a rhostiroedd arfordirol, a’r rheiny oll yn cynnal ystod eang o blanhigion ac anifeiliaid.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.