Cyslltwch â ni

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych am eich profiadau ar y llwybr

Mae sawl ffordd y gallwch gysylltu i roi gwybod inni a oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol neu os hoffech roi gwybod am broblem neu bryder penodol.

Ymholiadau Cyffredinol

Gallwch anfon e-bost inni i wcp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk ar gyfer unrhyw ymholiadau cyffredinol (bydd clicio ar ein cyfeiriad e-bost yn agor e-bost newydd yn eich rhaglen e-byst ddiofyn)

Gallwch gysylltu â thîm Canolfan Gofal Cwsmeriaid Cyfoeth Naturiol Cymru drwy ffonio 0300 065 3000 (9am-5pm, Dydd Llun – Dydd Gwener)

Rhoi gwybod am fater sy’n ymwneud â’r Llwybr

Gallwch roi gwybod am fater sy’n ymwneud â’r llwybr ei hun ar y ffurflen Rhoi Gwybod am Fater. Gallwch anfon manylion y mater inni, anfon lluniau a rhoi cyfeirnodau grid a fydd yn ein helpu i ganfod yr union leoliad.

Awgrymu Digwyddiad

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen Awgrymu Digwyddiad i awgrymu digwyddiad ar Lwybr Arfordir Cymru neu gerllaw iddo er mwyn ei hyrwyddo ar ein gwefan (yn ddibynnol ar gymeradwyaeth)

Adborth ar y Wefan

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen Rhowch eich adborth gwefan i ni i ddweud wrthym beth yw eich barn am ein gwefan.

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.