Llwybr Cylchol Cemaes, Ynys Môn

Dyma daith gerdded arfordirol egnïol, syfrdanol a dramatig ar ben gogleddol eithaf yr ynys

Rhannwch y syniad cerdded hyn gyda'ch ffrindiau a'ch teulu!
Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Dechrau a Diwedd

Bae Cemaes (Llwybr Cylchol)

Pellter

3 milltir neu 6 km

Ar hyd y ffordd 

Dechreuwch ar eich taith gerdded i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain o'r maes parcio oddi ar yr arfordir ar hyd lôn wledig. Trowch i'r dde wrth gyffordd ac yna i'r chwith ar hyd llwybr troed ar waelod fferm Tyddyn Rhydderch. Dilynwch y lôn hon nes i chi ymuno â ffordd - trowch i'r dde yma a dilynwch hon am gyfnod byr.  

Yn fuan, byddwch yn troi i'r chwith oddi ar y ffordd hon ac ar lwybr troed sy'n arwain tua'r gogledd tuag at yr arfordir.  Wrth y fforch, trowch i'r chwith i ymuno â Llwybr Arfordir Cymru mewn cyfeiriad gwrthglocwedd tuag at Borth Llanlleiana. 

Ym Mhorth Llanlleiana, byddwch yn gweld adfeilion gweithiau o'r 19eg ganrif lle cloddiwyd clai o'r llechwedd a'i gludo o'r harbwr bach gerllaw i'w ddefnyddio wrth weithgynhyrchu porslen. Byddwch hefyd yn mentro yn Ninas Gynfor, y pwynt mwyaf gogleddol yng Nghymru. Mae'r pentir creigiog hwn yn cynnwys golygfeydd helaeth o Fôr Iwerddon ac ychwanegwyd twr gwylio ato yn 1901 i goffáu coroni Edward VII.  

Wrth deithio tua'r gorllewin, ar hyd arfordir garw gogledd Ynys Môn, byddwch yn mynd i'r afael ag esgynfeydd a disgyniadau serth, gyda golygfeydd helaeth i'r ynysoedd creigiog a elwir yn Ynysoedd y Moelrhoniaid i'r gorllewin a Phwynt Lynas i'r dwyrain.  

Byddwch hefyd yn pasio nifer o safleoedd hanesyddol diddorol, fel Eglwys Llanbadrig, sy’n edrych dros Fae Cemaes. Yn un o'r safleoedd Cristnogol hynaf yng Nghymru, mae wedi’i chysegru i nawddsant Iwerddon, a dywedir ei fod wedi cysgodi yn agos yma ar ôl cael ei longddryllio yn y 5ed ganrif.   Wrth i chi ddilyn y llwybr, byddwch yn dod ar draws Porth Padrig, un o draethau niferus Ynys Môn wrth i chi ddod yn ôl tuag at Gemaes i gael rhywfaint o fwyd a diod haeddiannol.  

Uchafbwyntiau'r daith

Uchafbwyntiau Swyddog Llwybr Arfordir Cymru, Gruff Owen:
"Mwynhewch gerdded ar glogwyni dramatig ar y daith gerdded egnïol hon, mae'n ddramatig ac yn arw – cewch eich syfrdanu!"

Angen gwybod 

Bae Cemaes yw'r pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru ac mae’n gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, gyda digon o le i barcio, cyfleusterau a lleoedd i fwyta.

Taflen Teithio a Map

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig