Taith Llyffant y Twyni, Sir Fflint

Dewch wyneb yn wyneb â natur trwy ddilyn galwadau arbennig llyffantod y twyni prin

Rhannwch y syniad cerdded hyn gyda'ch ffrindiau a'ch teulu!
Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Dechrau a Gorffen

Meysydd parcio Talu ac Arddangos ar ddiwedd ffordd Gamfa Wen y tu ôl i'r ganolfan gymunedol, yn dilyn y llwybr llanw uchel caniataol wedi'i arwyddo gyda saethau coch ar yr arwyddbyst. 

Pellter

2 milltir neu 3 km

Ar hyd y ffordd  

Dewch o hyd i'r hysbysfwrdd pren ar ben gogleddol maes parcio Gamfa Wen ac ewch drwy’r ffrâm ac ymuno â'r llwybr bordiau pren. Mae hwn yn ymuno â Llwybr Arfordir Cymru. Trowch i'r dde gan ddilyn arwyddion ar gyfer 'traeth ac atyniadau'. Mae'r llwybr pren yn troi'n drac tarmac sy'n eich arwain i'r siopau yn Ffordd yr Orsaf ac yna'n troi i'r chwith i fyny'r arglawdd. Bydd hysbysfwrdd yma yn dangos tablau amser y llanw.

Trowch i'r chwith, gan fynd i'r gorllewin ar hyd yr arglawdd, oddi yma dylech allu gweld pen coch y goleudy. Dilynwch y fforch chwith i lawr at byllau bridio caeedig llyffantod y twyni, bydd panel dehongli ar yr arglawdd yn darparu gwybodaeth am y llyffantod. Oddi yma mae'r llwybr ar borfa a thywod, cymerwch sylw o’r saethau coch sy’n mynd tua’r gorllewin, dros yr ysgol dywod a pharhau i ddilyn y saeth ar droed cefnen y twyni tywod. 

Ymhen hanner milltir, byddwch yn dod ar draws ardal fridio gaeedig arall llyffantod y twyni. Os ydych yn dilyn y daith gerdded hon yng nghyfnos y gwanwyn byddwch yn clywed galwadau bridio’r llyffantod gwrywaidd, a all fod yn fyddarol!  Mae'r saethau coch yn mynd â chi ar hyd hen drac concrid, y credir iddo gael ei adeiladu yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan oedd Twyni Talacre yn faes tanio Spitfires.

Cymerwch y fforch ar y chwith, i fyny a dros y trac crom, ewch i’r chwith wrth y gyffordd T ac yna llwybr gwastad yn syth yn ôl i’r meysydd parcio. I ymestyn y daith gerdded, ewch i’r traeth lle mae milltiroedd o lannau tywodlyd, cymerwch ofal i aros ar ben y traeth gan fod tywod sy'n suddo yn bresennol ar lanw isel.

Uchafbwyntiau'r daith

Gruff Owen, Uchafbwyntiau Swyddog Llwybr Arfordir Cymru:

"Taith gerdded gylchol ysgafn sy'n eich galluogi i fod yn agos at natur gyda chyfleoedd i ymuno â Llwybr Arfordir Cymru i ymestyn eich taith ymhellach".

Angen gwybod

  • Nid yw'r daith gerdded hon yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn na bygis oherwydd bod y tir yn anwastad ar adegau penodol o'r daith.   Mae yna gaffi cyfagos a chwpwl o dafarndai ar ddechrau'r daith gerdded hon. 
  • I ymestyn y daith gerdded, ewch i’r traeth lle mae milltiroedd o lannau tywodlyd, arhoswch ar ben y traeth gan fod tywod sy'n suddo yn bresennol ar lanw isel. 
  • Lawrlwythwch Ap Llwybr digidol Gogledd ddwyrain Cymru am fwy o bethau i'w gwneud a llefydd i ymweld â nhw yn yr ardal hon.

Taflen Teithio a Map

Lawrlwythwch taflen cerdded Taith Llyffant y Twyni (PDF) a map taith cerdded (JPEG).

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig