Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Pethau I'w gwneud

Yn ogystal â’r holl deithiau cerdded sydd i’w cael yn ein hadran Ble i Fynd, mae sawl peth arall i’w gweld a’u gwneud ar Lwybr Arfordir Cymru

Beth am ddarganfod pam fod y llwybr yn atyniad cystal, a pha mor hawdd ydyw i’w ddefnyddio yn eich bywyd o ddydd i ddydd neu wrth drefnu gwyliau? Dyma rai o’n hoff syniadau ac awgrymiadau.

Rhannu

Mae rhai o draethau harddaf a glanaf Prydain i’w gweld ar hyd Llwybr Arfordir Cymru sy’n ymestyn am 870 o filltiroedd.

Mae arfordir Cymru’n lle gwych ar gyfer teuluoedd. Cewch ddewis helaeth o weithgareddau, atyniadau, cestyll, llwybrau natur a gwarchodfeydd bywyd gwyllt, parciau gwledig a meysydd picnic, ffeiriau a chanolfannau antur, a theithiau cwch i weld dolffiniaid a morloi ger Llwybr Arfordir Cymru.

Dyma arfordir a grëwyd ar gyfer ei cherdded! Gyda 870 milltir i’w troedio, does dim ffordd well o weld y wlad na cherdded Llwybr Arfordir Cymru.

Cwestiwn cyffredin iawn yw “alla’ i feicio ar hyd Llwybr Arfordir Cymru?” Yma cewch wybodaeth am y rhannau o’r Llwybr sydd wedi’u cynllunio’n unswydd ar gyfer beicwyr.

 O Lwybr Arfordir Cymru, cewch fynd i leoedd annisgwyl ger y môr, coedwigoedd a thir agored.

O wyliau lleol a ffilmiau i theatr ac opera, mae digon o ddiwylliant o fewn cyrraedd i Lwybr yr Arfordir yn y dinasoedd ac mewn ardaloedd gwledig.

Mae arfordir Cymru a’r ynysoedd gerllaw’n enwog am eu bywyd gwyllt. Yno, ceir poblogaethau o adar ac anifeiliaid y môr sy’n bwysig yn rhyngwladol. Fe welwch garpedi o flodau gwyllt yn y gwanwyn ac mae gan yr ardal nifer o gyfrinachau i’w datgelu!

Gyda chymaint o lefydd gwahanol i’w troedio, a chymaint o olygfeydd godidog, mae Llwybr Arfordir Cymru yn llwybr gwych i redeg ar ei hyd.

O gyfleoedd i farchogaeth i gemau rygbi rhyngwladol, o guddfannau i safleoedd picnic perffaith. Y rhyfedd a’r rhyfeddol i gyd. Dyma ffordd o ddarganfod ochr wahanol i Gymru yn ystod eich anturiaethau cerdded.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.