Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cerdded

Dyma arfordir a grëwyd ar gyfer ei cherdded! Gyda 870 milltir i’w troedio, does dim ffordd well o weld y wlad na cherdded Llwybr Arfordir Cymru

Weithiau hyd glogwyni uchel, dro arall ar draethau anial, yna gyda bwrlwm y ddinas o’ch cwmpas - cewch eich synnu gan yr amrywiaeth a gynigir gan arfordir Cymru. Does dim rhaid bod yn ‘gerddwr’ brwd ychwaith, mae sawl taith fer a syml i’w cael, yn ogystal â rhai mwy heriol.

I ganfod taith addas, dewiswch ran o’r llwybr isod. Neu yn hytrach edrychwch ar ein hargymhellion ar gyfer teithiau hygyrch y gall pawb eu mwynhau, neu ganfod eich pier neu bromenâd agosaf.

Rhannu

Dyma rai dewisiadau gwych am daith arfordirol hawdd, sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl â phroblemau symudedd a theuluoedd â chadeiriau gwthio

Pierau a Phromenadau: canfod eich gwanwyn yn y gaeaf

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.