Pethau i’w gwneud - Arfordir de Cymru ac Aber Afon Hafren

Nid cerdded yw’r unig beth y gallwch ei wneud. Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Cymerwch gip yma i chi gael gweld pam y mae hwn yn lle mor ardderchog i dreulio amser yn yr awyr agored a pha mor hawdd yw defnyddio Llwybr yr Arfordir yn eich bywyd bob dydd neu ar eich gwyliau.

Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Dyfarnwyd statws Arfordir Treftadaeth i’r arfordir trawiadol yma yn 1972, ac mae’n gyfle i weld clogwyni mawreddog, traethau euraid a childraethau hardd.

Gwlyptiroedd Casnewydd ac Aber Afon Hafren

Dyma gynefin pwysig i adar sy’n dod i’r wlad i dreulio’r gaeaf, ac mae’n gyfle gwych i weld ymwelwyr rheolaidd ac ambell un annisgwyl.

Castell Cas-gwent

Mae’r castell yma yn nhref Cas-gwent, ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, ac mae’r castell mewn cyflwr arbennig o dda. (Cas-gwent yw man cychwyn Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa hefyd.)

Bae Caerdydd

Gan fod y llwybr yn mynd drwy galon ddiwylliannol fywiog prifddinas Cymru, manteisiwch ar y cyfle i’w harchwilio!

Cysylltiadau lleol

Mae gan y saith awdurdod lleol sydd ar arfordir deheuol Cymru gyfoeth o wybodaeth ychwanegol i’ch helpu i gynllunio eich antur nesaf, cofiwch holi os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch ymweliad. Gallwch ymweld â nhw isod: