Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Sir Benfro

Cartref tirlun eiconig a byd-enwog Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac ynysoedd sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt

Gan ddechrau yn Aberteifi, mae’r llwybr (sydd â statws Llwybr Cenedlaethol drwy Sir Benfro) yn mynd trwy rhai o olygfeydd mwyaf trawiadol a syfrdanol ym Mhrydain, gan gynnwys 58 o draethau a 14 harbwr, a dinas leiaf Prydain, Tyddewi, cyn dod i’w therfyn yn Llanrhath.

Rhannu

Theresa Nolan yn esbonio pam y mae arfordir Sir Benfro yn arbennig iddi hi.

Nid cerdded yw’r unig beth y gallwch ei wneud.  Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr.

Dyma rai o'n hoff deithiau cerdded ac argymhellion sy'n dangos y gorau o arfordir Cymru

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf gan ein Swyddog Llwybr Arfordir a’r tîm maes.

Mae’n hawdd cyrraedd Llwybr Arfordir Cymru drwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus ac mae modd cyrraedd sawl rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.