Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Arfordir de Cymru ac Aber Afon Hafren

Hyd yr arfordir deheuol hwn ceir ardaloedd dinesig Abertawe, Caerdydd, a Chasnewydd, yn ogystal â golygfeydd godidog o aber afon Hafren, cartref ystod llanw ail fwyaf y byd, sy’n 49 troedfedd, a thon lanw’r Hafren

Bydd adar y dŵr yn gwmni i chi wrth gerdded, yn enwedig yn y gaeaf. Mae’r gylfinir a’r cwtiad yn gyffredin yma, ac yn ei hanterth mae’r aber ymysg yr ychydig safleoedd ym Mhrydain sy’n gallu dal dros 100,000 o adar hirgoes. Mae holl ardal arfordirol Casnewydd yn rhan o forfa heli Gwastadoedd Gwent, sy’n cael eu gwarchod gan amddiffynfeydd môr a’u draenio gan ffosydd a adnabyddir yn lleol fel ‘reens’.

Rhannu

Alison Roberts yn disgrifio amrywiaeth aruthrol arfordir De Cymru a sut y bydd cerdded ar ei hyd a’i fwynhau yn eich hudo’n llwyr.

Nid cerdded yw’r unig beth y gallwch ei wneud. Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr.

Dyma rai o'n hoff deithiau cerdded ac argymhellion sy'n dangos y gorau o arfordir Cymru

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf gan ein Swyddog Llwybr Arfordir a’r tîm maes.

Mae’n hawdd cyrraedd Llwybr Arfordir Cymru drwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus ac mae modd cyrraedd sawl rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.