Mapiau Arolwg Ordnans

Mae'r tablau hyn yn rhoi pellteroedd rhwng mwy na 200 o leoliadau ar Lwybr Arfordir Cymru

Mae'r Arolwg Ordnans wedi ailgyhoeddi eu mapiau Explorer (1:25,000) a Landranger (1:50,000) poblogaidd er mwyn dangos Llwybr Arfordir Cymru arnynt.

Wrth brynu mapiau, dylid sicrhau eich bod yn cael yr argraffiadau mwyaf diweddar – rhai sy’n dangos Llwybr Arfordir Cymru – oherwydd mae nifer o siopau’n dal i werthu hen argraffiadau hyd nes y bydd eu stoc wedi dod i ben.  I gael mwy o fanylion, yn cynnwys gwybodaeth am fapiau Landranger, edrychwch ar wefan yr Arolwg Ordans.

Mae’r llwybr swyddogol a diweddaraf i’w weld ar ein map rhyngweithiol ar ein gwefan. Mae unrhyw wahaniaethau yn y llwybr yn deillio o’r oediad yn y gwaith o ddiweddaru ffynonellau mapio eraill.

Mae’r tabl isod yn dangos y dyddiadau ar gyfer cyhoeddi’r taflenni Explorer diwygiedig (o’r gogledd i’r de) – y raddfa fwyaf addas ar gyfer cerdded. Gwelir bod Llwybr Arfordir Cymru wedi’i nodi trwy ddefnyddio diemwnt gwyrdd.

Rhif

Ardal Dyddiad cyhoeddi
266 Wirral & Chester / Caer 5 Ebrill 2013
265 Clwydian Range / Bryniau Clwyd 18 Chwefror 2013
264 Vale of Clwyd / Dyffryn Clwyd 4 Gorffennaf 2013
OL17 Snowdon / Yr Wyddfa 11 Ebrill 2013
263 Anglesey East / Dwyrain Ynys Môn 1 Hydref 2013
262 Anglesey West / Gorllewin Ynys Môn 26 Medi 2013
254 Lleyn Peninsula East / Pen Llŷn Ardal Ddwyreiniol 12 Chwefror 2013
253 Lleyn Peninsula West / Pen Llŷn Ardal Orllewinol 18 Medi 2013
OL18 Harlech, Porthmadog & Bala / Y Bala 24 Ebrill 2013
OL23 Cadair Idris & Llyn Tegid 30 Ebrill 2013
213 Aberystwyth & Cwm Rheidol 27 Chwefror 2014
199 Lampeter / Llanbedr Pont Steffan 6 Chwefror 2014
198 Cardigan & New Quay / Aberteifi a Cheinewydd 8 Awst 2013
OL35 North Pembrokeshire / Gogledd Sir Benfro 28 Ionawr 2013
OL36 South Pembrokeshire / De Sir Benfro 28 Ionawr  2013
177 Carmarthen & Kidwelly / Caerfyrddin a Chydweli 15 Ionawr  2013
178 Llanelli & Ammanford / Rhydaman 31 Gorffennaf 2013
164 Gower / Gwŷr 8 Mawrth 2013
165 Swansea / Abertawe  15 Ionawr  2013
151 Cardiff & Bridgend / Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr 18 Chwefror 2013
152 Newport & Pontypool / Casnewydd a Pont-y-pŵl 29 Gorffenaf 2013
154 Bristol West & Portishead 4 Mawrth 2013
OL14 Wye Valley & Forest of Dean / Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena 14 Ionawr 2013

 

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.