Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Pen Llŷn

Gan ddechrau ym Mangor, gyda Pharc Cenedlaethol Eryri yn gefndir naturiol cadarn, mae’n hawdd deall pam fod yr ardal hon mor boblogaidd

Mae digonedd o gyfleodd i gerdded ac archwilio  i’w cael yma. Dewch o hyd i bentrefi pysgota, aberoedd, a milltiroedd o draethau tywodlyd ar y llwybr i Borthmadog. Mae hon yn wlad hudolus sydd heb ei harchwilio ddigon, ond peidiwch â phoeni – mae gennym lwybrau gwych ar eich cyfer yn y rhan hon.

Rhannu

Rhys Gwyn Roberts yn disgrifio pam mai Pen Llŷn yw un o'r rhannau mwyaf syfrdanol ac amrywiol i’w cerdded ar lwybr arfordir Cymru.

Nid cerdded yw’r unig beth y gallwch ei wneud.  Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr.

Dyma rai o'n hoff deithiau cerdded ac argymhellion sy'n dangos y gorau o arfordir Cymru

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf gan ein Swyddog Llwybr Arfordir a’r tîm maes.

Mae’n hawdd cyrraedd Llwybr Arfordir Cymru drwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus ac mae modd cyrraedd sawl rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.