Crisialu ysbryd y llwybr drwy gyfrwng celfyddyd a barddoniaeth

Fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant y llwybr, bydd corff newydd o 10 o weithiau barddonol ac artistig yn dathlu’r llwybr ac arfordir Cymru.

Mae taith ar hyd y llwybr yn unigryw ac yn arbennig i bawb sy’n ei droedio. O’r golygfeydd trawiadol o’r arfordir i awel hallt y môr yn eich wyneb, does ryfedd fod y llwybr yn ffynhonnell awen mor arbennig i gynifer.

Am y prosiect

Rydyn ni’n gweithio gyda’r arlunydd a’r curadur Dan Llywelyn Hall i ddatblygu cyfres o ddigwyddiadau i ddadlennu’r gweithiau newydd hyn. Bydd y rhain yn cael eu cynnal mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru o haf 2022.

Cynllunnir arddangosfa derfynol a fydd yn dwyn ynghyd yr holl artistiaid a beirdd i ddathlu dengmlwyddiant y llwybr ynghyd â lansiad o lyfr dwyieithog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2023.

Lansio’r prosiect

Dadlennwyd lansiad y prosiect yng Ngŵyl y Gelli 2022 ble cyhoeddodd Dan Llywelyn Hall y beirdd, yr artistiaid a’r lleoliadau i gynulleidfa ddethol ym Mhabell Cymru. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld sut gall y llwybr gael ei ddefnyddio fel cefndir artistig ysbrydoledig.

Yr artistiaid a’r beirdd

Wedi’u dethol yn arbennig ar gyfer y gwaith hwn, rydyn ni’n falch o gael cyhoeddi enwau’r beirdd a’r artistiaid:

Arfordir Gogledd Cymru

Artist:Wendy Dawson

Bardd: Zoe Skoulding

Ynys Môn

Artist: Manon Awst

Bardd: Llion Pryderi Roberts

Llŷn Peninsula

Artist: Brian Jones

Poet: Guto Dafydd

Arfordir Eryri

Artist: Liz Neal

Bardd: Haf Llewelyn

Ceredigion

Artist: Bob Guy

Bardd: Ceri Wyn Jones

Sir Benfro

Artist: Stephen West

Bardd: Gillian Clarke

Sir Gâr

Artist: Iwan Bala

Bardd: Elinor Gwynn

Abertawe a Gŵyr

Artist: Simon Page

Bardd: Natalie Holborow

Arfordir diwydiannol (Castell-Nedd Port Talbot a Pen-y-Bont ar Ogwr)

Artist: Neale Howells

Bardd: Robert Minhinnick

Caerdydd a Chasnewydd

Artist: Dan Llywelyn Hall

Bardd: Hanan Issa

Beth nesaf?

  • Ddechrau haf 2022 bydd y gwaith celf a’r cerddi’n cael eu creu.
  • Rhwng diwedd haf a hydref 2022 – bydd y gwaith celf a’r cerddi’n cael eu lansio mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled Cymru.
  • Gaeaf 2022-2023 – Lansio llyfr dengmlwyddiant y llwybr
  • 1 Mawrth 2023 – Arddangosfa derfynol o’r gwaith

Gweld y diweddaraf

Gallwch weld y diweddaraf am y digwyddiadau drwy ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol ar @walescoastpath a thanysgrifio i gael diweddariadau yn ein cylchlythyr.