Cyngor ynghylch Diogelwch Llwybr Arfordir Cymru

Sicrhewch eich bod yn cael ymweliad difyr a didrafferth drwy fod yn ymwybodol o beryglon posibl

Trwy fod yn ofalus a thrwy ddefnyddio synnwyr cyffredin, mae Llwybr Arfordir Cymru yn amgylchedd diogel.

Trwy fod yn ymwybodol o’r peryglon posibl a ganlyn, bydd modd ichi gael ymweliad pleserus a didrafferth.  A wnewch chi hefyd ddilyn unrhyw gyngor pellach a roddir yn lleol.

Clogwyni – ceir disgyniadau serth a gallant fod yn ansad

Peidiwch â mynd yn agos at ymylon na bargodion, a pheidiwch â’u dringo nac eistedd oddi tanynt

Y môr – gall fod yn arw ac annarogan

Gwnewch yn siŵr na fydd y llanw’n eich rhwystro rhag dychwelyd a gofalwch na chewch eich llusgo gan y tonnau a’r cerrynt

Y tywydd – gall newid yn sydyn

Cofiwch gario dillad cynnes a dillad glaw gyda chi bob amser. Peidiwch â dioddef llosg haul a byddwch yn ofalus mewn gwyntoedd cryfion

Arwynebau – gallant fod yn anwastad, yn wlyb ac yn fwdlyd

Gwisgwch esgidiau sy’n addas i’r tir

Traffig – gall fod yn gyflym ac annisgwyl

Byddwch yn ofalus wrth gerdded ar hyd ffyrdd neu wrth groesi ffyrdd a rheilffyrdd

Cadwch olwg ar blant bob amser

 

Cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol

Cadwch eich ci dan reolaeth effeithiol i sicrhau ei fod yn aros i ffwrdd o fywyd gwyllt, da byw, ceffylau a phobl eraill oni bai ei fod yn cael ei wahodd.

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu