Arweinlyfrau

Cyfres o dywyslyfrau swyddogol Llwybr Arfordir Cymru

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Arweinlyfr Swyddogol

Mae pob llyfr yn cyfateb ag un o adrannau allweddol y llwybr. Gyda'i gilydd, maen nhw’n cwmpasu'r llwybr 1,400 cilometr neu 870 milltir cyfan, o Gaer i Gas-gwent. Mae pob llyfr yn hwylus ac yn ffitio yn eich poced, ac yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio, mwynhau a cherdded y llwybr.

Ynddynt, gallwch ddod o hyd i siartiau pellter, adrannau ar deithiau diwrnod, disgrifiadau manwl o lwybrau, gwybodaeth leol ddibynadwy, mapiau manwl yr Arolwg Ordnans, a llu o luniau lliw gwych. 

Mae’r arweinlyfrau ar gael i’w prynu ar wefan Northern Eye Books

Arfordir Gogledd Cymru: Caer i Fangor

 • 125 cilomedr neu 80 milltir
 • ISBN: 978-1-914589-00-3
 • Awdur: Lorna Jenner
 • Argraffiad newydd, diwygiedig 2022

Ynys Môn

 • Cylched gyflawn o Borthaethwy (gwrthglocwedd)
 • 210 cilomedr neu 130 milltir
 • ISBN: 978-1-914589-06-5
 • Awdur: Carl Rogers
 • Yn ymddangos yn 2024

Llŷn Peninsula: Bangor i Borthmadog

 • 180 cilomedr neu 110 milltir
 • ISBN:978-1-914589-02-7 
 • Awdur: Carl Rogers a Tony Bowerman
 • Argraffiad newydd, diwygiedig 2023

Eryi ac Arfordir Ceredigion: Porthmadog i Aberteifi 

 • 213 cilomedrs neu 132 milltir
 • ISBN: 978-1-914589-03-4
 • Awdur: Vivienne Crow
 • Argraffiad newydd, diwygiedig 2022

Arfordir Penfro: Aberteifi i Amroth

 • 300 cilomedr neu 186 milltir
 • ISBN: 978-1-908632-23-4
 • Awdur: Vivienne Crow
 • Argraffiad newydd, diwygiedig 2022

Bae Caerfyddin a Penrhyn Gŵyr: Ddinbych-y-pysgod neu Amroth i Abertawe

 • 208 cilomedr neu 130 milltir
 • ISBN: 978-1-908632-99-9
 • Awdur: Harri Garrod Roberts
 • Argraffiad newydd, diwygiedig 2021

Arfordir De Cymru: Abertawe i Gas Gwent

 • 180 cilomedr neu 110 milltir
 • ISBN: 978-1-914589-04-1
 • Awdur: Dennis and Jan Kelsall
 • Argraffiad newydd, diwygiedig 2023

     

Arweinlyfrau eraill gan Northern Eye Books 

Mae Northern Eye wedi lansio arweinlyfrau ac adnoddau eraill yn annibynnol er mwyn eich helpu i wneud y gorau o'ch taith ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

 • Cyfres o lyfrau mapiau graddfa fawr yr Arolwg Ordnans - Cyfres o fapiau AO 1: 25,000 ar raddfa fawr ar gyfer pob rhan o Lwybr Arfordir Cymru mewn fformat llyfr hwylus, hawdd ei ddefnyddio.
 • Cyfres Top 10 Walks ar hyd Llwybr Arfordir Cymru - Mae’r gyfres boblogaidd, maint poced, Top 10 Walks yn cwmpasu pob rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Mae pob llyfr defnyddiol yn cynnwys deg taith gerdded gylchol fer i'r lleoedd harddaf a gorau ar hyd y darn hwnnw o arfordir.

Mae’r llyfrau mapiau Ordnance Survey a’r gyfres Top 10 ar gael i’w prynu o wefan Northern Eye Books 

Arweinlyfrau eraill 

Teitl Awdur Cyhoeddwr Dyddiad ISBN
The Wales Coast Path Paddy Dillon Cicerone 2015 9781852847425
The Wales Coast Path - A Practical Guide for Walkers Christopher Goddard & Katharine Evans St David's Press 2014 9781902719344
The Ceredigion and Snowdonia Coast Paths John B Jones  Cicerone 2014 9781852847388
Wales Coast Path Tenby to Swansea Chris Moss Aurum Press 2013 9781781310670
Pembrokeshire Coast Path National Trail Brian John Aurum Press 2012 9781845137823
The Pembrokeshire Coastal Path Dennis Kelsall & Jan Kelsall Cicerone 2012 9781852843786
Pembrokeshire Coast Path Jim Manthorpe Trail Blazer 2013 9781905864515
Wales: The Anglesey Coast Path(Almaeneg) Anna Regeniter Conrad Stein Verlag Mehefin 2014 9783866864009
Wales: Pembrokeshire Coast Path (Almaeneg) Ingrid Retterath and Frank Wendler Conrad Stein Verlag 2011 9783866862425

Ceredigion Coast Path : From the Teifi to the Dyfi - Official guide (Saesneg a Chymraeg)

Gerald Morgan

Ceredigion County Council (2010)

2010

9780953438333