Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ond ble y cychwynnwn ni? Wel, ar Lwybr Arfordir Cymru, sy’n 870 milltir / 1,400 cilometr o hyd, wrth gwrs!

Mae’r llwybr unigryw hwn yn dilyn holl arfordir Cymru – nid bryniau serth a golygfeydd arfordirol ysblennydd yn unig sy’n bwysig (er bod cryn dipyn o’r rheini i’w cael ar hyd y ffordd hefyd!).

Rydym wedi dewis pump o deithiau cerdded antur gwych ar gyfer y teulu ar hyd Llwyr Arfordir Cymru, sy’n berffaith i’r anturiaethwyr bach (neu fawr) yn eich plith! Ceir digonedd o gelf, hanes a chwedlau ar hyd y ffordd.

Pwy ddywedodd fod cerdded yn ddiflas?!

Cliciwch ar y dolenni i gael mwy o wybodaeth am y daith gerdded sydd agosaf atoch chi.

Mae’r daith gerdded syth hon yn cychwyn yn Nhreffynnon a bydd yn eich tywys trwy Barc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas sydd â gorffennol diwydiannol rhyfeddol, ac ar hyd glannau Aber Afon Dyfrdwy, gan orffen wrth Gastell y Fflint.

Ewch am dro anturus 3.5 milltir / 6 cilometr heibio’r arfordir a thrwy’r goedwig, neu teithiwch yn hamddenol i fyny’r bryn ar un o reilffyrdd halio hiraf Prydain yn y dref brifysgol hon, Aberystwyth.

Archwiliwch y capel bach hwn sy’n swatio yng nghlogwyni creigiog De Sir Benfro, lle y ceir golygfeydd arfordirol godidog. Yn ôl y sôn, nid yw nifer y grisiau sy’n arwain at y capel byth yr un fath wrth ichi fynd i lawr ac i fyny – felly beth am ddarganfod drosoch eich hun?!

Cartref Senedd Cymru. Mae’r daith gerdded 5 milltir hon o amgylch Bae Caerdydd yn addas i deuluoedd. Gallwch ddysgu am hanes a diwylliant amrywiol prifddinas Cymru yr un pryd.

Gyda rhwydwaith 4 milltir o lwybrau sy’n addas i gadeiriau olwyn, bydd yr hafan hon i fywyd gwyllt yn cadw eich anturiaethwyr bach ar flaenau eu traed wrth chwilio am yr anifeiliaid a’r adar gwyllt sydd wedi cartrefu yn y lle arbennig hwn.

Mae pob un o’r teithiau cerdded hyn wedi’u lleoli ar Lwybr Arfordir Cymru – dilynwch yr arwyddion sydd â’r logo “draig-cragen” arnynt, ac ewch ar eich antur fach eich hun!

Gallwch ddod o hyd inni ar y cyfryngau cymdeithasol: Byddem wrth ein bodd yn clywed hanes eich teithiau anturus, felly cofiwch ein tagio ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnodau #walesadventure, #anturwales.

Adnoddau

  • Cewch fwy o wybodaeth am eich antur gan wefan Croeso Cymru 

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.