LAC yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf

Bron blwyddyn i’r diwrnod ers ei agoriad swyddogol, mae Llwybr Arfordir Cymru yn nodi ei ben-blwydd cyntaf ac yn edrych yn ôl ar lansiad llwyddiannus y llwybr cyhoeddus 870 milltir o hyd hwn – sydd wedi gwneud arfordir Cymru yn agored i weddill y byd.

Yn y flwyddyn gyntaf, mae 2.8 miliwn o bobl wedi cerdded ar hyd rhannau o Lwybr Arfordir Cymru, ac wedi cyfrannu £16 miliwn at economi Cymru. Ac, mae mwy na 800,000 o’r rheiny sydd wedi ymweld â’r llwybr wedi aros dros nos yn un o’r gwestai, llety gwely a brecwast and gwestyau niferus ar hyd y ffordd.

Cynhaliwyd tri digwyddiad lansio ar yr un pryd ledled Cymru haf y llynedd i nodi ei agoriad swyddogol, gyda miloedd o ymwelwyr a phobl leol yn ymuno yn y dathliadau. Helpodd sylw’r wasg fyd-eang ar Gymru i hysbysebu’r llwybr parhaus hwn o gwmpas arfordir cyfan y wlad – y cyntaf o’i fath yn y byd.

Dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n rheoli’r llwybr, “Mae Llwybr Arfordir Cymru yn enghraifft wych o sut y gall yr amgylchedd helpu nifer o rannau gwahanol o gymdeithas. Mae’n helpu’r diwydiant twristiaeth, yn hybu economïau trefol a gwledig, ac yn annog pobl i fynd allan a mwynhau rhai o rannau gorau ein hamgylchedd. “Roedd y flwyddyn gyntaf yn ddechreuad gwych, ond mae cymaint yn fwy y gallwn ei wneud. Yn ystod y flwyddyn nesaf, byddwn yn gweithio’n galed i geisio cael hyd yn oed mwy o bobl - pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd - i fanteisio ar yr adnodd naturiol rhyfeddol hwn.”

Dywedodd Sue Rice, Rheolwr Prosiect ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru, “Gweithiodd timau o bobl ledled Cymru yn ddiflino i gael popeth yn barod ar gyfer y lansiad. Nawr, flwyddyn yn ddiweddarach, rydym yn gallu gweld sut mae’r tirnod unigryw hwn yn dod â buddion i Gymru fel cyrchfan cerdded.” “Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn llwyddiant mawr. Lansiwyd gwefan gyfan gwbl ryngweithiol, rhaglen brysur o weithgarwch marchnata, yn ogystal â nifer o welliannau pellach i rannau o’r llwybr. “Mae’r dyfodol yn parhau i edrych yn ddisglair iawn wrth i Gymru edrych ymlaen at annog defnydd lleol, yn ogystal â chroesawu mwy a mwy o ymwelwyr i fwynhau buddion iechyd cynnal gweithgareddau ar hyd ein tirwedd arfordirol ryfeddol, a hybu ein heconomi.”