Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Diweddarwyd 25 Gorffennaf 2020

Croeso’n ôl

Ar 6 Gorffennaf 2020, bydd y cyfyngiad teithio 5 milltir yn godi, sy’n golygu y bydd pobl yn gallu teithio i mewn ac allan o Gymru heb gyfyngiadau, os bydd amodau yn caniatáu.

Mae'r llwybr ar agor 

Mae'r  llwybr yn agored yn unol â chanllawiau a Rheoliadau Llywodraeth Cymru.

Ymweld â llwybr yn ddiogel

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu ymwelwyr yn ôl i'r llwybr yn fuan iawn. Dilynwch y canllawiau hyn am amser gwych yn cerdded wrth gadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

Cynllunio ymlaen llaw

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad wrth gerdded y llwybr

Parchwch bobl eraill

  • ystyriwch y gymuned leol ac eraill sy’n mwynhau’r awyr agored
  • parciwch yn ofalus a chadw giatiau a rhodfeydd yn glir
  • gadewch giatiau ac eiddo fel yr oeddent
  • dilynwch lwybrau ond gadewch i eraill basio pan fydd hi’n gul

Diogelwch yr amgylchedd naturiol

  • peidiwch â gadael olion eich ymweliad. Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi
  • byddwch yn ofalus gyda barbeciwiau, a pheidiwch â dechrau tanau
  • cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol
  • baw ci – rhowch ef mewn bag a’i roi yn y bin neu ewch ag ef gyda chi

Mwynhewch yr awyr agored

  • cynlluniwch ymlaen llaw, drwy ganfod pa gyfleusterau sydd ar agor, a pharatoi
  • dilynwch gyngor ac arwyddion lleol a chadwch bellter cymdeithasol

Lawrlwythwch grynodeb o'r Cod Cefn Gwlad i'w argraffu

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.