Dathlu ein degfed pen-blwydd yn 2022

Gwnaethom lansio’r llwybr yn swyddogol a chyhoeddi ei fod yn “agored ar gyfer busnes” ar 5 Mai 2012 fel cyrchfan i ymwelwyr – oedd yn rhad ac am ddim ac yn agored drwy’r flwyddyn.

Crwydro’r llwybr 870-milltir yw’r ffordd orau o archwilio a dysgu am arfordir cyfoethog, amrywiol sy’n gweithio – a hynny yn ei holl ogoniant.

Mae 2022 yn flwyddyn arbennig i ni. Mae gennym rai pethau wedi’u trefnu drwy gydol y flwyddyn fel y gall pawb ymuno, ar hyd a lled y wlad.

Edrychwch ar ein gwefan a’n sianeli cymdeithasol, @walescoastpath i gael newyddion a diweddariadau a dysgu sut i ymuno yn yr hwyl.

Cadwch mewn cysylltiad drwy danysgrifio i’n cylchlythyrau. Chwiliwch am y pwnc Llwybr Arfordir Cymru.

Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu ein pen-blwydd yn 10 oed gyda phob un ohonoch - ac fe welwn ni chi yn 2022!