Cerdded

Mae’r arfordir hwn yn ddelfrydol ar gyfer cerdded! Gyda 870 milltir o lwybr cerdded ar gael i chi, dyma’r ffordd hawsaf o ddarganfod a mwynhau Llwybr Arfordir Cymru.

O lwybrau ar hyd y clogwyni a thraethau diarffordd i grwydro ardal gyffrous a newydd Bae Caerdydd - beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, cewch eich synnu gyda’r amrywiaeth o leoliadau cerdded. Does dim hyd yn oed angen i chi fod yn gerddwr brwd gan fod nifer o rannau byr a hwylus ar gyfer mynd am dro hawdd a chyflym yn ogystal â chyfle i fynd ar deithiau cerdded hirach ac anoddach.

I ddod o hyd i un sy’n addas i chi, ewch i Crwydro’r Llwybr neu dyma rai teithiau cerdded rhanbarthol a argymhellir:

Arfordir y Gogledd ac Aber Afon Dyfrdwy

Ynys Mon

Menai, Llyn a Meirionnydd

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gaerfyrddin

Penrhyn Gwyr a Bae Abertawe 

Arfordir y De ac Aber Afon Hafren

Neu