Beicio

Cwestiwn cyffredin iawn yw “alla’ i feicio ar hyd Llwybr Arfordir Cymru?” Yma cewch wybodaeth am y rhannau o’r Llwybr sydd wedi’u cynllunio’n unswydd ar gyfer beicwyr.

Mae sawl rhan o Lwybr Arfordir Cymru yn rhannau o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol – cyfle gwych i archwilio’r llwybr mewn ffordd sy’n llesol i’ch iechyd chi eich hun a’r amgylchedd. Llwybrau gwastad, heb draffig, gydag arwyneb caled yw’r rhain yn bennaf, ac maen nhw’n berffaith i unigolion, grwpiau a theuluoedd fel ei gilydd. Cewch gyfleoedd lu i fentro i lawr oddi ar eich beic, ymweld ag atyniadau a chymryd rhan mewn gweithgareddau glan môr. A chan fod y llwybrau’n eich tywys trwy drefi gwyliau glan môr ac ati (yn cynnwys Prestatyn, Y Rhyl, Bae Colwyn, Llandudno, Caernarfon, Llanelli ac Abertawe), mae lluniaeth wrth law bob amser. Cliciwch ar y dolenni cyswllt isod i gael mwy o wybodaeth am y mannau y gallwch feicio ar y llwybr.

Y tu hwnt i’r rhannau yma, mae’r rhan fwyaf o Lwybr Arfordir Cymru ar Lwybrau Troed Cyhoeddus a llwybrau eraill lle caiff beicio ei ystyried fel tresmasu, oni bai bod y tirfeddiannwr wedi rhoi caniatâd arbennig. Ond mae yna ddigon o lwybrau mewn ardaloedd arfordirol y gall beicwyr eu mwynhau, yn ogystal â llwybrau arbennig gerllaw ar gyfer beiciau mynydd. I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen gyswllt Llwybrau cyfagos.

                      

Arfordir y Gogledd

 
                      

Menai, Llŷn & Meirionnydd

 
                      

Sir Gaerfyrddin

 
                      

Gŵyr a Bae Abertawe

 
                      

Llwybrau cyfagos