Llŷn Coastal Bus - Llŷn Peninsula

Mae Bws Arfordir Llŷn yn barod am dymor arall!

undefinedBydd 2 fws yn mynd yn rheolaidd rhwng Llanbedrog, Abersoch, Porth Neigwl, Aberdaron, Porthor a Nefyn.

Mae’n talu i archebu lle, ond gellir codi teithwyr ad-hoc o’r pwyntiau ar y daflen amser, neu gall teithwyr wneud arwydd i gael eu codi o unrhyw fan hwylus a diogel ar hyd llwybr y bws.

Rhaid archebu os oes cadair olwyn os gwelwch yn dda.

Rhaid archebu ymlaen llaw i fynd i Uwchmynydd, Llangwnnadl, Llithfaen a Threfor. Bydd y Bws yn codi o Ben Lôn Trefor o’r arosfan bws ger Tan y Graig. 

Fel Bws Hyblyg gall y bws hefyd godi neu ddanfon teithwyr i unrhyw fan o fewn yr ardal wedi’i liwio’n binc ar y map.

Bydd rhaid teithiau Bws Hyblig yn ei archebu o leiaf 24 awr ymlaen llaw drwy gysylltu â'r swyddfa ar 01758 721 777 neu ebostio oddrwsiddrws@yahoo.co.uk yn ystod oriau swyddfa. Llun - Gwener 09:00 - 16:30.

Ewch i wefan Bws Arfordir Llŷn am fwy o fanylion. 

Amserlen 2017

  • Gwasanaeth yn rhedeg rhwng Ebrill 13eg - Tachwedd 5ed  
  • 4 diwrnod – Dydd Iau, Gwener, Sadwrn, Sul
  • Amseroedd gadael ydy’r amseroedd ddangosir. Oherwydd bod amrywiadau wrth godi a danfon teithwyr hyblyg, ni ddangosir amseroedd cyrraedd. Gall yr amseroedd yma gael eu cadarnhau wrth archebu.
  • Arlwytho amserlen Bws Arfordir Llyn 2017

undefined

 

undefined