Sir Gaerfyrddin

Mae arfordir Bae Caerfyrddin yn un amrywiol a diddorol. Ceir yno lawer o wahanol gynefinoedd gan gynnwys corsydd dŵr croyw, morfeydd heli, twyni tywod, coedwigoedd pîn a thiroedd comin arfordirol – oll yn gartref i gant a mil o blanhigion a chreaduriaid. Yn y bae mae Parc Gwledig Pen-bre – 500 erw o goetir a pharcdir wedi’u tirlunio sy’n arwain i lawr at harbwr bychan Porth Tywyn.

Mae ein taflen am yr ardal hon ar gael yn yr adran adnoddau ar waelod y dudalen. Mae’r daflen yn argymell teithiau cerdded ardderchog y gellir eu darganfod ar hyd y rhan hwn o’r llwybr yn ogystal ag uchafbwyntiau gwych y gellid eu mwynhau ar y ffordd.

Mwy o awgrymiadau ynglŷn â cherdded

Adnoddau

  • Sir Gaerfyddin

    Size (6.6 MB)

    Map. Arfordir amrywiol iawn yw un Bae Caerfyrddin. Mae llawer o wahanol gynefinoedd i'w gweld yno, gan gynnwys corsydd dwr croyw, morfeydd (yn cynnwys y morfa heli di-dor mwyaf yng Nghymru), twyni tywod. Fforestydd o goed pinwydd a chomins arfordirol sy'n cynnal dewis gwych o fflora a ffawna.